Vores indsatser under serviceloven

Familiebehandling & Forældresupervision

Fokus på hele familien,

Vi har fokus på hele familien, og alle inddrages i det omfang det giver mening, og på det niveau som man kan inddrages i.
Vi støtter, guider og vejleder i de problemstillinger der er eller pludseligt opstår i familien. Vi samarbejder tæt med familien, og rykker akut ud, hvis der opstår situationer, som forældrene ikke selv kan løse. Herefter laver vi sammen med familien planer for hvordan lignende situationer kan undgås, og hvordan de kan tackles af familien selv, hvis de alligevel opstår igen. 

Vi holder familiemøder, hvor bekymringer, håb og ønsker beskrives af alle familiemedlemmer, og hvor der arbejdes på at skabe struktur, forudsigelighed og tydelige aftaler i familien.

Forældresupervision kan indgå som en del af familiebehandlingen, men kan også sagtens stå alene. 

Forældresupervisionen er samtalebaseret og tager udgangspunkt i forældrenes bedste håb, og gennem løsningsfokuserede samtaler, får forældrene redskaber og øget mod til at turde starte en forandring i deres forældrerolle. Samtalerne foregår som udgangspunkt uden børnene. 

Vi tager børnene med ud af huset hvis de har lyst, og lærer dem at kende ved at lave aktiviteter eller snakke.

I nogle tilfælde er det nødvendigt med en sikkerhedsplan. En sikkerhedsplan er intensiv familiebehandling, efter Servicelovens § 52, stk.3.3, hvor der arbejdes med at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling som alternativ til at anbringe barnet.

 

Kontaktperson

§52 & §54

§52 Støtte-kontaktperson til børn/unge.

Vi snakker om de svære ting, og vi inddrager familie, venner, skole m.m. når der er behov for det. Vi giver barnet/den unge et frirum, hvor der er tid og overskud til at snakke når der er brug for det. 

 Vi hjælper med at fastholde skole, fritidsaktivitet eller andet og vi kan også komme forbi og sige godnat eller godmorgen.

Vi kører tur, spiser is, tager i biografen, snakker, griner, fjoller og er seriøse. 
Vi forsøger altid at motivere barnet/den unge til at indgå i sociale fællesskaber med jævnaldrende. Fx ved at starte til en fritidsaktivitet, eller ved at deltage i fællesarrangementer vi laver i Fokushuset eller andre steder.

§54 Støtteperson til forældre med anbragte børn.

Vi støtter forældrene gennem samtaler, gåture eller andet. Vi deltager i møder med kommunen, skole og anbringelsessted.

Hvis forældrene har et ønske om at barnet bliver hjemgivet, forsøger vi også at hjælpe med at skabe den forandring hos forældrene, der skal til for at barnet kan flytte hjem igen. 

Skolevægring

Tryghed i skolen

Der er altid en god grund til at et barn eller ung pludselig ikke længere vil afsted i skole.

Mange ting kan være årsag og som regel har barnet/ den unge et ønske om at få hjælp til at komme i skole igen.

Vi arbejder med at skabe en tryg relation og vi har fokus på at tilpasse kravene til barnet/den unge, så vi ikke overbelaster yderligere. Vi arbejder med små, tilpassede trin, så der langsomt arbejdes henimod at komme kontinuerligt i skole. Vi samarbejder tæt med skolen, og hvis der skal findes et andet skoletilbud, hjælper vi også med den proces. 

Fokusplan skole
fokusplan måltidsstøtte 2

Måltidsstøtte

Vi inddrager søskende og andet relevant netværk, og underviser og supervisere i at have en spiseforstyrrelse og i at være pårørende.

fokusplan din stemme

Vi samarbejder med Din Stemme