Sikkerhedsplaner

Hvad er en sikkerhedsplan?

En sikkerhedsplan er intensiv familiebehandling, efter Servicelovens § 52, stk.3.3, hvor der arbejdes med at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling som alternativ til at anbringe barnet.

Sikkerhedsplaner tilbydes til familier hvor:

 • Barnet er anbringelsestruet

 • Barnet er anbragt og skal hjemgives

En sikkerhedsplan tager udgangspunkt i Signs of Safety-metoden (SOS) og er en løsningsfokuseret, netværksinddragende familiebehandling, som skaber øjeblikkelig sikkerhed for barnet i hjemmet. 

En sikkerhedsplan kan opstartes i familier hvor der er bekymringer omkring vold, overgreb, misbrug m.m.

I samarbejde med sagsbehandler skrives der et bekymringsudsagn, der formuleres så også børnene forstår det. Herefter fremstilles der et sikkerhedsmål, som forældre og netværk arbejder sig henimod at nå og fastholde, alt iens netværket sikrer at børnene er i sikkerhed. 

Indholdet i en sikkerhedsplan består af:

 • Udarbejdelse af Sikkerhedsplanen.

 • Roadmap med forældrene (se eksempel)

 • Løsningsfokuserede, terapeutiske samtaler med forældrene.

 • Hjemmebesøg/familiebehandling

 • Møder med det private og professionelle netværk.

 • Samtaler og aktiviteter med børnene.

 • Udarbejdelse af Barnets Bog (forklaring til barnet).

Forældrene skal sammen med deres private og professionelle netværk lave aftaler omkring de forandringer, der skal skabes for at barnet kan bo hjemme. Sikkerhedsplanen varer typisk 6-9 måneder.

En sikkerhedsplansag lukkes når:

 • Sikkerhedsmålene er opfyldt.

 • Familie og netværk over tid har vist at de har kunne overholdt aftalerne, og derved har skabt sikkerhed for barnet. 

 • Barnet føler sig sikker og tryg.

 • Netværket har vurderet at planen fungerer, og er villige til fortsat at være sikkerhedsnetværk.

Fokusplan sikkerhedsplaner familie

Mindstekrav

Netværkets vigtigste opgave er at skabe sikkerhed for barnet idet kommunen vurderer at forældre ikke kan skabe den nødvendige sikkerhed alene. Forældrene skal finde 6-8 netværkspersoner, der kan samarbejde med forældre og Fokuskonsulenterne omkring en sikkerhedsplan.

 • Forældrene skal være parat til at inddrage deres private netværk i Sikkerhedsplanen.

 • Familie skal kunne deltage i mange møder -særligt de første 4 uger.

 • Alle som er i netværket skal kende til bekymringerne, også børnene

 • Mulighed for afholdelse af samtaler og møder i hjemmet.

 • Forældrene skal samtykke til at der er mulighed for løbende kontrolforanstaltninger. Fx uanmeldt besøg, urinprøver m.m.

 • Familie og netværk skal indgå i arbejdet med at beskrive bekymringer og forløb for barnet i samarbejde med Fokuskonsulenterne.