LØSNINGSFOKUSERET & NETVÆRKSINDDRAGENDE FAMILIEBEHANDLING

    Vi har specialiseret os i at inddrage netværk i de problemstillinger der er eller opstår i familierne. 

    Det private netværk kan fx. bestå af familie, venner og bekendte.

    Det professionelle netværk kan bestå af alle indstanser der hjælper familien fx. skole, SFO, sygehus, jobcenter m.m. 


    Netværket hjælper familien ved at fremhæve hvad de ser fungerer i hjemmet, og de kan byde ind med konkret hjælp, aflastning eller støtte i konrete situationer.


    I Sikkerhedsplaner er det et krav, at forældrene samler et privat netværk, der vil være aktivt deltagende i planen.