Familiebehandling


Vi tilbyder fleksible indsatser, der har fokus på at støtte familier i at skabe de nødvendige forandringer der skal til, for at sikre børnenes udvikling og trivsel.


Vi tager udgangspunkt i de ting der fungerer bedst i familien, og støtter forældrene til at gøre mere af det de allerede gør godt. 


Vi har altid fokus på familiernes netværk -både det private og det professionelle- og vi inddrager dem så meget som familien tillader i indsatsen, så familien tydeligt mærker at de ikke står alene.

Familiebehandlingen foregår som udgangspunk altid i hjemmet.