Forældresupervision


Forældresupervision kan indgå som en del af familiebehandlingen, men kan også sagtens stå alene. 


Forældresupervisionen tager udgangspunkt i forældrenes bedste håb, og gennem løsningsfokuserede samtaler, får forældrene redskaber og mod til at turde starte en forandring i deres forældrerolle. Samtalerne foregår som udgangspunkt i hjemmet, når børnene ikke er hjemme.


Forældresupervisionen vil typisk være en indsats under Serviceloven §11 eller §52