Forklaring i børnehøjde


Den bedste hjælp til børn og unge er en  forklaring de forstår. 


I samarbejde med sagsbehandler og  forældre, fremstiller vi små "Ord & Billeder" så barnet hurtigt kan få en forklaring det kan forstå, huske og bruge. 
Det kan fx være forklaringer i forbindelse med akut anbringelse, vold, seksuelle overgreb, tab af forældre m.m.


Vi laver også Barnets Bog, som er en længere fortælling til barnet, som skiltrer hele barnets liv fra mor og far mødte hinanden, til nu. Bogen fremstilles til børn, der er anbragt eller har været det, og til børn der har oplevet eller været udsat for vold, seksuelle overgreb, massivt omsorgssvigt, forældre med misbrug, psykisk sygdom, kriminel adfærd m.m.