En Sikkerhedsplan henvender sig til kommuner, der ønsker:

 • En særlig indsats i udsatte familier, hvor der med et privat netværk omkring familien, skal skabes sikkerhed for barnet i hjemmet, for at undgå en anbringelse

 • At inddrage familiens netværk i hjemgivelsen af et barn.

Mindstekrav:

 • Forældrene skal samle et privat netværk på minimum 6 voksne personer.
 • Forældrene og barnet skal være motiveret for at deltage i en sikkerhedsplan.
 • Forældre og netværk skal levere mundtlige beskrivelser af barnets trivsel, udvikling og sikkerhed i hjemmet til fokuskonsulenterne.
 • Netværket skal have faste funktioner i hjemmet.
 • Forældre og netværk skal deltage i møder med fokuskonsulenterne.
 • Barnet skal have en forklaring.


   Indhold:

   • Udarbejdelse af Sikkerhedsplanen.
   • Løsningsfokuserede, terapeutiske samtaler med forældrene.
   • Hjemmebesøg/familiebehandling
   • Møder med det private og professionelle netværk.
   • Samtaler og aktiviteter med børnene.
   • Udarbejdelse af Barnets Bog (forklaring til barnet).

   HVAD FUNGERER?

   HVAD BEKYMRER?

   HVAD VIL DU SE SKE?

   Formål:

   • At give familien mulighed for at skabe en synlig, positiv forandring i samarbejde med eget netværk.


   Form:

   • Forløbet varer typisk ca. 6-9 måneder.
   • Fokusplanen tager udgangspunkt i et bekymringsudsagn der skrives i samarbejde med myndighed. Sammen med familien og familiens netværk, skrives der et sikkerhedsmål.
   • Netværket byder selv ind med funktioner og tiltag, som skaber tryghed og sikkerhed for barnet.
   • En Sikkerhedsplan bruges til at optimere ressourcer i familien og tager udgangspunkt i familiens bedste håb.
   • Barnet skal inddrages mest muligt.

     Vælg indsats