Måltids-støtte, måltidstræning m.m.


Tilgangen tager afsæt i en kombination af mentaliseringsbaseret miljøterapi og motiverende samtaler, og med et overordnet løsningsfokuseret mind set. 

 

Forløbet tager udgangspunkt i familiens bedste håb, og deres motivation for at skabe en forandring. Hvis motivationen ikke umiddelbart er tilstede, arbejdes der først med at belyse fordele og ulemper ved den udvikling, som kommunen ønsker at se. 

 

Mentaliseringsbaseret miljøterapi er en psykodynamisk metode, hvis primære mål er at gøre dig i stand til at mestre hverdagen på trods af de udfordringer der er eller opstår. Der er tydelige rammer, fast struktur og høj prioritering af arbejdet med familiens relationer til hinanden. 

 

I miljøterapien er der fokus på at aktiviteterne er nøje planlagt og med mulighed for mentalisering, spejling og guidning i situationerne, med henblik på at gøre familiemedlemmerne i stand til at se sig selv udefra og forstå andre indefra.