Familiebaseret måltidstræning


Tilgangen tager afsæt i en kombination af mentaliseringsbaseret miljøterapi (MBT-M) og motiverende samtaler (MI), og med et overordnet løsningsfokuseret mind set (LØFT). 


Vi har fokus på at mad skal fylde så lidt som muligt i familien, og vi antager, at en spiseforstyrrelse ikke primært handler om maden.

 

Forandringsarbejdet bygger på familiens tanker og idéer, ressourcer og kompetencer, og på deres beskrivelser af en forestillet fremtid, hvor problemet er løst. Vi arbejder primært med nutid og fremtid, og med et fokus på hvad der allerede går godt. For det skal der gøres mere af!


Hvis motivationen ikke umiddelbart er tilstede hos barnet/den unge, arbejdes der først med at belyse fordele og ulemper ved den udvikling, som kommunen og forældrene ønsker at se, og dernæst undersøger vi sammen med barnet/den unge, hvad der er på spil i familien.

 

Der arbejdes henimod at forældrene skaber tydelige rammer og fast struktur for måltiderne, og barnet/den unge trænes i at tage ansvar for sine måltider, og blive mere og mere selvstændig i spisesituationerne.


Vi har en høj prioritering af arbejdet med relationer. Både med familiens interne relationer, barnets/den unges relationer til professionelle, og relationer til jævnaldrene. Vi skaber rum og mulighed for mentalisering, hvor vi spejler og guider i særlige situationer, med henblik på at gøre familiemedlemmerne i stand til at se sig selv udefra og forstå andre indefra (MBT-M).


Indsatsen kan opstartes før, under eller efter en indlæggelse, eller opstartes som en tidlig indsats ved mistanke om udvikling af en spiseforstyrrelse.