Forældre-Træning

I forældretræningen deltager forældre, den unge, fokuskonsulenten og evt også en måltidsstøtte. Der er forældre-træning 2 gange om ugen.

Der startes med at fokusere på et af dagens hovedmåltider. Nogle måltider afholdes i Fokushuset for at skabe nye vaner på neutral grund, og andre måltider i hjemmet, for at sikre at nye vaner kan implementeres i hjemmet. Måltidstræningen vare typisk 3-4 timer og indeholder:

  • Planlægning af måltidet
  • Forberedelse af måltidet
  • Gennemførelse af måltidet
  • Samværstid
  • Pause
  • Evaluering af måltidet