Måltids-støtte

Her er der fokus på at den unge får gennemført et måltid på aftalt tid. Måltidet gennemføres som udelukkende i samarbejde med spise-støtten og til at starte med, uden deltagelse af familien.


Inden opstart af forløbet, laves der sammen med den unge helt klare aftaler og rammer for måltidet.


Disse rammer og aftaler evalueres 1-2 gange om måneden og kan i den forbindelse evt. tilpasses.