Støttede observationer

Fokuskonsulenten kommer i hjemmet og observerer hvordan måltiderne forberedes, igangsættes, udføres og afsluttes af forældrene. Fokuskonsulenten kan ved behov komme med råd og vejledning under måltiderne.

Der er risiko for at disse måltider ikke kan gennemføres idet det er et stort pres for hele familien at blive observeret. Der vil i disse tilfælde være fokus på at støtte familien i at takle måltider der ikke gennemføres.


Mellem observationerne, er der løbende forældresupervision og ungesamtaler.


Formålet med observationerne er at familien får feed back på hvad der fungerer og hvad der ikke gør, og hvad der kan forsøges at gøre anderledes, mere af eller undlade. Der er særligt fokus på familiedynamikken og stemningen under måltidet.