Anoreksi & Autisme

Anoreksi og autisme har nogle fællestræk, der gør, at der kan opstå tvivl om hvorvidt spisevægring skyldes autisme, anoreksi eller en blanding.

spiseforstyrrelse anoreksi autisme 2

Både børn og unge med autisme og børn og unge med anoreksi, kan have et meget ensporet fokus på særlige ting – i denne forbindelse på mad og krop. 


Begge målgrupper viser også tydelige tegn på begrænset evne til at mentalisere og kan i den forbindelse svært ved at indgå i sociale fællesskaber. 

Vores primære fokus er på, at den unge får styrket sin mentaliseringsevne, og får struktureret en hverdag, hvor tanker om mad, motion og krop med tiden kan fylde mindre. 

Vi tilpasser indsatsen til barnet/den unge og ikke til diagnosen. 

Diagnosen bruger vi til at få en større forståelse, men ikke til at behandle.

Eksempel på rutineplan for morgen og aften

Herunder ses et af vores værkstøjer til at få gode rutiner med barnet.

fokusplan spiseforstyrrelse anoreksi autisme 4
fokusplan spiseforstyrrelse anoreksi autisme 3
Fokusplan spiseforstyrrelser 3

Overvægt, undervægt, angst for fødevarer og spiseforstyrrelser gør livet ekstra svært. 

Vi har erfaret, at når maden bliver et problem for et barn eller ung, er det afgørende, at der skabes en struktur omkring måltidet, der er appetitlig.

En kostplan skal være overskuelig, fleksibel og tage udgangspunkt i barnets/den unges ønsker.