Om Fokusplan

Målgruppe og tilgange

AUTISME, ADHD OG KOMORBIDITET

Vi hjælper forældrene til at få struktureret en hverdag, der skaber ro for barnet. Det kræver planlægning og systematik, hvilket ofte kan virke uoverskueligt, besværligt eller tidskrævende for forældrene. Via psykoeducation og guidning hjælper vi familien til at forstå hvorfor det har afgørende betydning for barnet, at dagene ligner hinanden, og at aktiviteter er nøje planlagt.

ANGST, STRESS & OVERBELASTNING

Vi forsøger at skabe et rum for barnet/den unge, hvor der er mulighed for at snakke om de svære ting, og via øvelser, lege og samtaler undersøger vi, hvordan barnet/ den unge bedst finder ro i og uden for hjemmet. 

VOLD, OVERGREB & OMSORGSSVIGT

I disse familier tilbydes en sikkerhedsplan, hvor forældrenes netværk inddrages i at skabe sikkerhed for barnet. 

ANOREKSI, BULIMI, ORTOREKSI OG FORSTYRRET SPISNING

Vi samarbejder tæt med psykiatri eller egen læge, hvis den unge er i forløb. Vi arbejder intensivt med at selvstændiggøre den unge i måltidssituationer, og prioriterer også at lave aktiviteter der ikke omhandler mad. 

Forældrene superviseres i at udholde det press som spiseforstyrrelser lægger på hele familien, og de trænes i -eller aflastes i- måltidsstøtte.

BØRN/UNGE DER ER OVERVÆGTIGE

Er barnet/den unge under 15 år er indsatsen målrettet forældrene, som via kostvejledning, kostplan og forældresupervision får redskaber til at barnet kan nå en sund vægt. 

Er den unge over 15 år, målrettes kostvejledningen den unge selv, og forældrene er i mindre grad inddraget.

Pernille Hoffmann

Ejer og stifter af Fokusplan

Jeg har arbejdet med udsatte børn og unge siden jeg i 2010 blev færdiguddannet som lærer. Ud over at være lærer er jeg også uddannet løsningsfokuseret terapeut, miljøterapeut, NADA-Akupunktør, børne-stress-vejleder og kostvejleder.

Igennem mit arbejde på sikret døgninstitution og på behandlingssted for psykisk syge unge, har jeg set, oplevet og været en del af behandlingen af anbragte børn og unge med meget forskellige udfordringer. 

Jeg har arbejdet som sikkerhedsplanskonsulent i Holbæk Kommune, hvor jeg fungerede som både familiebehandler, sagsbehandler og myndighedsperson. Jeg har derfor stort kendskab til det kommunale system, og jeg har bred erfaring i arbejdet med Serviceloven. 

Særlig erfaring med:

  • Spiseforstyrrelser
  • Angst
  • Selvskade
  • Autisme
  • Stress hos børn og unge

Jeg samarbejder med flere forskellige konsulenter, som jeg inddrager i de opgaver jeg har, så familierne får en tilpasset hjælp og støtte, og for at sikre at der stort set altid er mulighed for at få råd og vejledning. 

Konsulenterne har forskellige uddannelsesbaggrunde, erfaringer og fokusområder.

Jeg brænder for at hjælpe familier – for børn, der har mulighed for at bo hjemme, skal bo hjemme. 

I Fokushuset kan du også møde: