STØTTE TIL BØRN & UNGE MED ANGST, AUTISME OG SPISEFORSTYRRELSER

Måltidsstøtte, samtaler, angsthåndtering, familiebehandling og kontaktperson

Fleksibel og sammenhængende støtte til hele familien

Alle vores indsatser skræddersys til den enkelte familie, og planen tilpasses løbende, så den hele tiden er relevant. Vores indsatser har fokus på at støtte familien i at skabe de nødvendige forandringer der skal til, for at sikre barnet/den unges udvikling og trivsel. Vi tager udgangspunkt i de ting der fungerer bedst i familien, og støtter forældrene til at gøre mere af det.

Vi samarbejder tæt med kommune, psykiatri, skole og andre relevante aktører, for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende støtte til familien.

fokusplan børnbasen

Ude-
kørende
indsatser

Angst-håndtering

STU og aktivitets-tilbud

Brug for rådgivning?

fokusplan struktur

Inddragelse

Vi arbejder med struktur, tydelighed og medbestemmelse, og vi har stort fokus på at barnet/den unge føler sig inddraget, hørt og medbestemmende i de aftaler der laves.

Vores tilgang

Vi arbejder miljøterapeutisk,
mentaliserende og anerkendende, og med fokus på at skabe en god relation til familien.

Vi har specialiseret os i at inddrage netværk i de problemstillinger der er, eller evt. opstår, i familierne.

Mange behov

Vores primære målgrupper er børn/unge med:

  • Spiseforstyrrelse
  • Angst
  • Autisme
  • Ufrivilligt skolefravær

Vi har lang og bred erfaring med flere andre målgrupper, såsom ADHD, skizofreni, borderline, misbrug, omsorgssvigt m.m.

Samarbejdspartnere: