Spiseforstyrrelser

Hjælp ved spiseforstyrrelse

Vi har specialiseret os i at hjælpe familier, hvor børnene er ramt af en spiseforstyrrelse. Vi har erfaring med både anoreksi, bulimi, ortoreksi og BED.

Vi samarbejder med psykiatrien, hvis barnet/den unge er tilknyttet her, og ellers med egen læge, og hvem der ellers er af fagpersoner omkring barnet/den unge, bl.a. skolen.

Vi inddrager søskende og andet relevant netværk, og underviser og supervisere i at have en spiseforstyrrelse og i at være pårørende.

En spiseforstyrrelse kan ramme alle, og når den rammer, påvirker det hele familien.

Fokusplan spiseforstyrrelser 3

En spiseforstyrrelse kan være svær at behandle, og det kræver hårdt arbejde af både barnet/den unge og omgivelserne. 

Tilgangen tager afsæt i en kombination af mentaliseringsbaseret miljøterapi (MBT-M) og motiverende samtaler (MI), og med et overordnet løsningsfokuseret mind set (LØFT). Vi har fokus på at mad skal fylde så lidt som muligt i familien, og vi antager, at en spiseforstyrrelse ikke primært handler om maden.

Forandringsarbejdet bygger på familiens tanker og idéer, ressourcer og kompetencer, og på deres beskrivelser af en forestillet fremtid, hvor problemet er minimeret eller helt løst. Vi arbejder primært med nutid og fremtid, og med et fokus på hvad der allerede går godt, for det skal der gøres mere af!

Motivation for forandring

Hvis motivationen ikke umiddelbart er til stede hos barnet/den unge, arbejdes der først med at belyse fordele og ulemper ved den udvikling, som omgivelserne ønsker at se, og dernæst undersøger vi sammen med barnet/den unge, hvad der er på spil i familien.

Der arbejdes henimod at forældrene skaber tydelige rammer og fast struktur for måltiderne, og barnet/den unge trænes i at tage ansvar for sine måltider, og blive mere og mere selvstændig i spisesituationerne.

Vi har en høj prioritering af arbejdet med relationer. Både med familiens interne relationer, barnets/den unges relationer til professionelle, og jævnaldrende. Vi skaber rum og mulighed for mentalisering, hvor vi spejler og guider i særlige situationer, med henblik på at gøre familiemedlemmerne i stand til at se sig selv udefra og forstå andre indefra (MBT-M).

Indsatsen kan opstartes før, under eller efter en indlæggelse, eller opstartes som en tidlig indsats ved mistanke om udvikling af en spiseforstyrrelse.

Vi hjælper, guider og aflaster i familien, og vores indsatser er dynamiske og særligt tilpasset hver enkelt familie. Et forløb kan bestå af en eller flere følgende indsatser:

 • Forældretræning
 • Måltidsstøtte
 • Støttede observationer
 • Selvstændighedstræning
 • Familiebehandling
Fokusplan spiseforstyrrelser mål
Fokusplan æble

Støtte til forældrene

Forældretræning

I forældretræningen deltager forældre, den unge, fokuskonsulenten og evt også en måltidsstøtte.

Der startes med at fokusere på et af dagens hovedmåltider. Nogle måltider afholdes i Fokushuset for at skabe nye vaner på neutral grund, og andre måltider i hjemmet, for at sikre at nye vaner kan implementeres i hjemmet. Måltidstræningen vare typisk 3-4 timer og indeholder:

 • Planlægning af måltidet
 • Forberedelse af måltidet
 • Gennemførelse af måltidet
 • Samværstid
 • Pause
 • Evaluering af måltidet