Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse kan ramme alle, og når den rammer, påvirker det hele familien.

Vi har specialiseret os i at hjælpe familier, hvor børnene er ramt af en spiseforstyrrelse. Vi har erfaring med både anoreksi, bulimi, ortoreksi og BED.

Vi samarbejder med psykiatrien, hvis barnet/den unge er tilknyttet her, og ellers med egen læge, og hvem der ellers er af fagpersoner omkring barnet/den unge, bl.a. skolen.
Vi inddrager søskende og andet relevant netværk, og underviser og supervisere i at have en spiseforstyrrelse og i at være pårørende.

En spiseforstyrrelse kan være svær at behandle, og det kræver hårdt arbejde af både barnet/den unge og omgivelserne. 

Tilgangen tager afsæt i en kombination af mentaliseringsbaseret miljøterapi (MBT-M) og motiverende samtaler (MI), og med et overordnet løsningsfokuseret mind set (LØFT). Vi har fokus på at mad skal fylde så lidt som muligt i familien, og vi antager, at en spiseforstyrrelse ikke primært handler om maden.

Forandringsarbejdet bygger på familiens tanker og idéer, ressourcer og kompetencer, og på deres beskrivelser af en forestillet fremtid, hvor problemet er minimeret eller helt løst. Vi arbejder primært med nutid og fremtid, og med et fokus på hvad der allerede går godt, for det skal der gøres mere af!
Fokusplan spiseforstyrrelser 3

Motivation for forandring

Hvis motivationen ikke umiddelbart er til stede hos barnet/den unge, arbejdes der først med at belyse fordele og ulemper ved den udvikling, som omgivelserne ønsker at se, og dernæst undersøger vi sammen med barnet/den unge, hvad der er på spil i familien.

Der arbejdes henimod at forældrene skaber tydelige rammer og fast struktur for måltiderne, og barnet/den unge trænes i at tage ansvar for sine måltider, og blive mere og mere selvstændig i spisesituationerne.

Vi har en høj prioritering af arbejdet med relationer. Både med familiens interne relationer, barnets/den unges relationer til professionelle, og jævnaldrende. Vi skaber rum og mulighed for mentalisering, hvor vi spejler og guider i særlige situationer, med henblik på at gøre familiemedlemmerne i stand til at se sig selv udefra og forstå andre indefra (MBT-M).

Fokusplan spiseforstyrrelser mål

Indsatsen kan opstartes før, under eller efter en indlæggelse, eller opstartes som en tidlig indsats ved mistanke om udvikling af en spiseforstyrrelse.

Vi hjælper, guider og aflaster i familien, og vores indsatser er dynamiske og særligt tilpasset hver enkelt familie. Et forløb kan bestå af en eller flere følgende indsatser:

 • Forældretræning
 • Måltidsstøtte
 • Støttede observationer
 • Selvstændighedstræning
 • Familiebehandling

Støtte til forældrene

Fokusplan æble

Forældretræning

I forældretræningen deltager forældre, den unge, fokuskonsulenten og evt også en måltidsstøtte.

Der startes med at fokusere på et af dagens hovedmåltider. Nogle måltider afholdes i Fokushuset for at skabe nye vaner på neutral grund, og andre måltider i hjemmet, for at sikre at nye vaner kan implementeres i hjemmet. Måltidstræningen vare typisk 3-4 timer og indeholder:

 • Planlægning af måltidet
 • Forberedelse af måltidet
 • Gennemførelse af måltidet
 • Samværstid
 • Pause
 • Evaluering af måltidet

Måltidsstøtte, støttede observationer og selvstændighedstræning

Dagens vigtige måltider

Måltidsstøtte er en aflastning til forældrene, og gennemføres udelukkende af måltidsstøtten i samarbejde med den unge. Her er der fokus på at den unge får gennemført et måltid på aftalt tid.

Måltids observationer kan også anvendes. Formålet med observationerne er at give familien feed back på hvad der fungerer og hvad der ikke gør, og hvad der kan forsøges at gøre anderledes, mere af eller undlade. Der er særligt fokus på familiedynamikken og stemningen under måltidet.

I selvstændighedstræningen er den unge alene med måltidsstøtten

fokusplan måltidsstøtte 2

Familiebehandling

Familiebehandlingen foregår primært i hjemmet og kan fx. indeholde:

 • Måltidsplanlægning (madplaner for ugen) 
 • Strukturering af hverdagen og brug af visuelle hjælpemidler
 • Indkøb sammen med den unge
 • Aktiviteter der ikke omhandler mad
 • Familie-samtaler med inddragelse af søskende og evt. privat netværk
 • Ungesamtaler
 • Forældresupervision
Fokusplan spiseforstyrrelser 1